Horario de apertura :
Lu-Sa: 9:00-19:00
Conseguir una oferta

Protección de datos personales

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely objednávky a účetnictví.

1. Základní ustanovení

Webové stránky https://www.stormservis.cz (dále jen "web") provozuje Petr Kulíšek (Oblouková ulice 91, Kunice-Vidovice, 251 63 Stránčice, IČ: 13136475, DIČ: CZ5505091636), kontakt: (+420) 721 110 204, info@stormservis.cz. Je také správcem osobních údajů (dále jen "správce") podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Účel zpracování osobních údajů

Důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy“), tj. provedení a potvrzení rezervace dodávky k pronájmu. V případě náhlé změny rezervace ze strany správce nebo vašeho zpoždění v den provedení služby vás správce může kontaktovat.

Vaše osobní údaje nebudou použity pro marketingové účely.

 

3. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč

Z objednávky přes kontaktní formulář / e-mail

Ze zákonného důvodu plnění smlouvy zpracováváme a uchováváme jméno a příjmení (případně název společnosti a adresu s IČ a DIČ). Dále e-mail a telefonní číslo. 

Cookies

Tento web používá cookies pro anonymní zaznamenávání uživatelského chování na webu přes službu Google Analytics. Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním.

 

4. S kým sdílíme vaše údaje

Web a e-mailové služby nutné k zajištění chodu objednávkového formuláře jsou poskytovány hostingovou společností TELE3 s.r.o. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé analytických nástrojů.

 

5. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a správcem nejdéle po dobu poskytnutí plnění pro účely plnění smlouvy a po dobu 10 let pro evidenci plnění, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

 

6. Jaká máte práva?

Můžete požádat o výpis nebo odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme, a to e-mailem na info@stormservis.cz. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

© 2009-2023 - Storm Servis | All Rights Reserved | Design by Vyyt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram