Otevírací doba:
Po-So: 09:00-19:00
Nezávazně poptat
Ochráníme váš objekt
před bleskem!

Instalace a revize hromosvodů a výškové práce provádíme již od roku 1992. Jsme rodinná firma, máme sehraný tým s bohatými zkušenostmi a potřebnými certifikacemi.

Otec a syn Kulíškovi
Již od roku
1992

Montáže hromosvodů

Revize hromosvodů

Výškové práce

Hromosvody - Praha a okolí

Kamarádíme se s hromy-blesky a po střechách skáčeme jako kamzíci!

Při instalaci hromosvodů vždy postupujeme dle zadávací dokumentace v souladu s aktuálními normami a zásadami bezpečnosti práce.

Montáž hromosvodu

Montáž hromosvodů

Po nastudování projektové dokumentace přijedeme a zjistíme aktuální situaci na místě instalace. Navrhneme technologicky vhodné, ekonomické řešení ochrany před bleskem. Při samotné montáži hromosvodů používáme kvalitní materiály (AlMgSi, nerez, Cu, FeZn) garantujeme požadovanou životnost.

Díky kvalitní technologii a horolezeckému vybavení se dostaneme i do hůře dostupných míst. Používáme postupy šetrné k fasádám.

Případné výkopové práce spojené s uzemněním zajišťujeme vlastními silami.

Revize hromosvodů

Systém ochrany před bleskem, zkráceně hromosvod, je elektrické zařízení a jako u každého elektrického zařízení je nutné provádět pravidelné revize. Revize hromosvodů provádíme dle normy platné v době vzniku hromosvodu. My navíc za vás ohlídáme termín další revize.

Víte, že ze zákona je nutno provádět revizi bleskosvodu v pravidelných intervalech (či po zásahu)?
Zjistěte, lhůty pravidelných revizí pro váš objekt

Starší budovy (postavené do 1.2.2009)

Starší budovy se revidují dle, dnes již neplatné, normy 34 1390, lhůty pravidelných revizí jsou uvedeny v následující tabulce.

Typ objektu

Revize

Objekty s nebezpečím výbuchu nebo požáru

Objekty konstruované ze stavebních hmot těžce hořlavých, středně hořlavých nebo lehce hořlavých
2 roky
Ostatní budovy
5 let

Nové budovy (postavené po 1.2.2009)

Od 1. listopadu 2006 platí nová norma ČSN EN 62 305 a všechny budovy postavené po 1.2.2009 již musí být řešeny dle nové normy ČSN EN 62 305. Termíny revizí jsou v tomto případě stanoveny zařazením objektu do bezpečnostní třídy objektu, tzn. hladiny ochrany (LPS) objektu.
Hladina ochrany

I a II

III a IV

Vizuální kontrola
1 rok
1 rok
Úplná revize
2 roky
4 roky
Kritické systémy úplná revize
1 rok
1 rok

Třídy LPS

Zařazení objektu do příslušné třídy LPS stanovuje revizní technik nebo odborná montážní firma na základě výpočtu, který je ovlivněn mnoha faktory: např. okolí budovy, požární a jiná nebezpečí, druh objektu, typ okolní zeminy a další.

V následující tabulce je uveden příklad zařazení budov do jednotlivých LPS

Třída LPS

Příklad zařazených objektů

LPS I
 • Budovy s prostředím výbuchu
 • Provozovny s chemickou výrobou plynárny
 • Banky
LPS II
 • Supermarkety
 • Muzea
 • Rodinné domy s nadstandardní výbavou
 • Školy a školky
LPS III
 • Rodinné domy
 • Administrativní budovy
 • Obytné budovy
LPS IV
 • Budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů
 • Sklady
 • Zemědělské stavby
Revize hromosvodu

Na jaké domy instalujeme hromosvody?

Hromosvod na průmyslové budově

Průmyslové i obytné objekty

Průmyslové haly, kanceláře, hotely, bytová družstva (spolupráce se SVJ)
Hromosvod na rodinném domu

Rodinné domy (i designové)

Rodinné domy všech velikostí. I designové nebo historické
Hromosvod na historické budově

Památkově chráněné domy

Kostely, staré měšťanské domy a jiné historické domy

Instalaci hromosvodů provádíme za použití špičkového horolezeckého vybavení, vždy šetrně k fasádě.

Zajišťujeme si vlastními silami veškeré výkopové i výškové práce.

Firma Stormservis realizuje pravidelně v našem areálu revize hromosvodů včetně oprav. Dále realizuje rekonstrukce či nové instalace LPS. S jejich službami jsme velmi spokojeni.

Doporučujeme!

Logo Barrandov studio

Miroslav Kratochvíl,
Provoz areálu,
Barrandov Studio a.s.

Ukázky naší práce

Rodinná firma s tradicí od roku 1992

Petr Kulíšek mladší

Firmu Storm Servis založil již v roce 1992 Petr Kulíšek starší. Z malé firmy zaměřené na montáže a revize hromosvodů pro rodinné domy a chaty se brzy stala firma obhospodařující velké průmyslové objekty, obytné zóny či památkově chráněné objekty.

Storm Servis - to jsou otec a syn Kulíškovi se skvělými spolupracovníky v terénu, a maminka Kulíšková v zázemí.

Petr Kulíšek starší
© 2009-2023 - Storm Servis | All Rights Reserved | Design by Vyyt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram